Актуално

Новини

Ново оборудване

Уважаеми клиенти, извършихме подмяна на досега използвания от нас ICP-OES с ICP-MS. Новият iCAP RQ на марката Thermo Fisher Scientific е инсталиран и пуснат в

Вижте повече »
Как го правим

Верификация/валидиране на лабораторните методи

магистър-химик Иван Гивечев – Ръководител сектор „Химични изпитвания“ инженер-биотехнолог Соня Балканска Преди да една услуга (метод за изпитване или пробовземане) да достигне до възложителите на

Вижте повече »
Как го правим

Оценяване антимикробната защита/ антимикробната ефективност на фармацевтични, козметични продукти и тоалетни принадлежности

инженер-биотехнолог Соня Балканска – Ръководител сектор „Микробиология“ Гарантирането на качеството е основен фактор при производството на козметика, тоалетни принадлежности и лекарства. Основно значение при осигуряване

Вижте повече »

Най-четени

Оценяване антимикробната защита/ антимикробната ефективност на фармацевтични, козметични продукти и тоалетни принадлежности

инженер-биотехнолог Соня Балканска – Ръководител сектор „Микробиология“ Гарантирането на качеството

Вижте повече »

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>