Как го правим

Оценяване антимикробната защита/ антимикробната ефективност на фармацевтични, козметични продукти и тоалетни принадлежности

инженер-биотехнолог Соня Балканска – Ръководител сектор „Микробиология“ Гарантирането на качеството е основен фактор при производството на козметика, тоалетни принадлежности и лекарства. Основно значение при осигуряване

Актуално

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>