ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Измерване на вътрешните напрежения в стъклени продукти

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

naprejenie

Наличието на напрежения е сред важните характеристики на стъклените изделия и е критерий за общата им физико-механична якост. Различават се два вида напрежения в стъклото: Остатъчни вътрешни напрежения и контролирано внесени.

– Първият вид е резултат от неправилно воден технологичен процес на охлаждане на изделията /темпериране/, непосредствено след формуването им. Това води до възникване на усилия на натиск и опън между бързо застиващия повърхностен слой стъкло и този в дълбочина. В този случай напреженията са хаотично разположени и когато са над допустимата норма са причина за разрушаване на стъклото вследствие на минимално механично въздействие или саморазрушаване без намесата на какъвто и да било външен фактор.

– Вторият вид е когато напреженията са контролирано внесени. Това са термично закалените стъкла или така наречените стъкла със специално предназначение – защитни и безопасни стъкла. Като пример това са всички стъклени врати, стъклени фасади и др. В този случай напреженията са внесени чрез специални технологии на нагряване и последващо рязко охлаждане. Те са равномерно разпределени, което е и причина за високата им физико-механична и термична устойчивост на такъв тип стъкла. Друга причина, поради която те са предпочитан строителен продукт е, че в случай на счупване те се разрушават на малки нережещи парченца и не съществува риск от нараняване. Съществува и технология за контролирано внесени вътрешни напрежения в стъклото чрез специална химична обработка на вече произведените изделия.Към тази категория се отнасят огнеупорните стъклени изделия и някой специални стъкла, намиращи приложение във военната промишленост. Ние измерваме напреженията в стъклото с полярископ-поляриметър. В Р България съществуват няколко полярископа в различни лаборатории, но с поляриметър можем да се похвалим само ние. Принципът на измерване е количествен и мерната единица е нанометър за сантиметър дебелина. Методът е оптически и се основава на двойното лъчепречупване на светлината, възникващо в стъклото под действието на вътрешните напрежения. Изпитването се провежда по метода на компенсация и количествено определяне на разликата в хода на лъчите. Ние използване компенсатор на Сенармонт. Зрителното поле на компенсатора е с размер 250 mm.

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>