ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Микробиологична чистота на медицински маски

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

АНАЛИЗИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧА ЧИСТОТА НА МЕДИЦИНСКИ МАСКИ, съгласно изискванията на БДС EN 14683
Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ предлага извършване на анализи за определяне на Микробиологична чистота на медицински маски, съгласно изискванията на меджународен стандарт БДС EN 14683. Анализите попадат в категория Bioburden, съгласно изискванията на т.3.4.1 и Annex D на БДС EN 14683.
Анализите отнемат 7 пълни денонощия. Срокът не може да се съкрати. В зависимост от натовареността на лабораторията, проби за анализ могат да се заложат на следващ работен ден по преценка на Ръководител Микробиологична лаборатория. Съгласно изискванията на БДС EN 14683, общата микробиологична чистота в маските следва да бъде с максимално допустимо съдържание ≤ 30 cfu/g.
За извършване на анализите следва да се предостави 1 брой неотворена кутия, в която да има не по-малко от 5 маски.
Цена на анализите за Bioburden – 92.00 лева без ДДС за 1 проба.

Заявка за изпитване, можете да изтеглите тук

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>