ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Полезна информация

Полезна информация

За хранителните добавки

Магистър химик Здравка Захариева – Ръководител сектор „Качествен контрол на лекарствени продукти“ Хранителните добавки могат да бъдат полезни

Полезна информация

Информация за Квалифицирани лица (QP) на Притежатели на разрешителни за употреба (ПРУ) относно N-Nitrosamine impurities (Н-нитрозаминни онечиствания) в лекарствени продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,  От 2018год. се заговори за проблем, свързан с наличие на N-Nitrosamine impurities в лекарствени

Полезна информация

Информация за пестицидите

Пестицидите са препарати или смеси с предназначение за предотвратяване, унищожаване или контрол на вредители, нежелани растения или животни,

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>