ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Оценка на безопасността на запалки спрямо деца

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Едно от актуалните запитвания (изследвания) в момента е оценката на безопасността на запалки спрямо деца. Изпитването, относно физико-механичните характеристики на запалки извършваме по БДС EN ISO 9994. Този стандарт регламентира следните показатели: Височина на пламъка; Искрене и трептене; Загасване на пламъка; Съвместимост на горивото; Издържливост при многократно пълнене; Вместимост и обем на горивото; Издържливост при свободно падане; Устойчивост при високи температури; Вътрешно налягане; Време на циклично горене; Време на продължително горене; Сила на натиск. Същинското проучване относно безопасността на запалки спрямо деца е рагламентирано в БДС EN 13869.

Това изключително интересно изследване изисква теста да бъде проведен със сто деца на възраст от 42 до 51 месеца, момичета и момчета, разпределени в групи. Същността на проучването е да се провери, дали в рамките на общо 10 минути, детето ще успее да възпроизведе звук (шум) от запалване. Преди да бъде извършено това проучване, запалките трябва да са преминали успешен тест, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9994.
Самото проучване се извършва с така наречената запалка-заместител, която представлява същата, като истинската запалка, но изпразнена от съдържание /без гориво/. По този начин се осигурява безопасността при провеждането на експеримента. Имаме сключени договори с няколко детски градини в различни географски области на страната.
Детските заведения от своя страна са получили необходимите разрешителни от регулаторния орган за провеждане на такова проучване на територията им. Нашите юристи са подготвили информирани съгласия с ясно описан ход на проучването, които всеки родител подписва, че е съгласен неговото дете да участва в експеримента. За участието на всяко се изготвя картон за участие в който се записват имената на детето, датата на раждане в месеци, пола, датата на провеждане на експеримента, началото и края на експеримента, името на провеждащия проучването, номера на запалката-заместител с която работи детето, името на ръководителя на организацията, и минутата в която детето е успяло да възпроидведе звук от запалване или не е успяло да се справи със задачата. Резултатите от изследването се обобщават и съпоставят с нормираните изисквания на стандарта. Към заключителния доклад се прибавя и богат снимков материал. Вече имаме значителен опит от провеждането на такива проучвания и с гордост можем да заявим, че нашите доклади са високо оценени от контролните органи в България и страните членки на ЕС.

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>