ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Оценка на безопасността на опаковката спрямо отваряне от деца

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Това изпитване (изследване, проучване) е наложително при опаковки на продукти, имитиращи храни или опаковки за фармацевтични продукти. До този момент имаме голям опит с опаковки за продукти, имитиращи храни. Изпитването се провежда съгласно изискванията на БДС EN ISO 8317 – „Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания и методи за изпитване на опаковки, затварящи се многократно”. Интересно е да се спомене, че освен това изискване, опаковката не трябва да затруднява възрасните хора да я отварят.
Това изследване изисква теста да бъде проведен с двеста деца на възраст от 42 до 51 месеца, момичета и момчета, разпределени в групи от минимум 3 географски региона на Р България. Освен това участва и тестова група от 100 възрасни участника на възраст между 65 – 80 години. Същността на проучването е да се провери, дали в рамките на общо 10 минути, детето ще успее да възпроизведе звук (шум) от отваряне на опаковката. Преди да бъде извършено това проучване, опаковките са изпразнени от съдържание и напълнени със същата вместимост вода.
Ние работим с няколко детски градини в София, Пазарджик, Варна и Монтана. Детските заведения от своя страна са получили необходимите разрешителни от регулаторния орган за провеждане на такова проучване на територията им. Нашите юристи са подготвили информирани съгласия с ясно описан ход на проучването, които всеки родител подписва, че е съгласен неговото дете да участва в експеримента. За участието на всяко се изготвя картон за участие в който се записват имената на детето, датата на раждане в месеци, пола, датата на провеждане на експеримента, началото и края на експеримента, името на провеждащия проучването, номера на опаковката с която работи детето, името на ръководителя на организацията, и минутата в която детето е успяло да възпроизведе звук от отваряне или не е успяло да се справи със задачата.
Групата от възрастни се събира в заседателната зала на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ и теста се провежда по същия начин.

Резултатите от изследването се обобщават и съпоставят с нормираните изисквания на стандарта. Към заключителния доклад се прибавя и богат снимков материал.
Имаме значителен опит от провеждането на такива проучвания. Нашите доклади са високо оценени от контролните органи в България и страните членки на ЕС.

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>