ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

Разработване и/или валидиране на химични и микробиологични методи

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Дългогодишният ни опит в областта на изпитванията, квалифициран персонал и модерно аналитично оборудване, ни дава възможност да предложим на своите клиенти услугата „Разработване и/или валидиране на химични и микробиологични методи“, съобразени с изискванията на CPMP/ ICH/ 381/ 95,  Eurachem, ILAC (G-series).

Услугата включва следните етапи, без да се ограничава до:

  • Избор на подходящ аналитичен/микробиологичен метод
  • Селективност/специфичност на метода
  • Линейност и обхват
  • Граница на откриване и граница на количествено определяне
  • Прецизност
  • Повторяемост
  • Възпроизводимост
  • Точност и Аналитичен добив
  • Устойчивост на промени
  • Стабилност на разтворите

Ценообразуването зависи от спецификата на метода, броя зает персонал, както и времето за изпълнение.

В раздел „Формуляри“ ще намерите заявки за разработване на съответните методи. Моля, попълнете и изпратете на office@globaltest-bg.com за уточняване на възможностите за изпълнение и подготвяне на оферта.

Подобни публикации

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>