ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА - 0700 20 661

февруари 25, 2020

Полезна информация

Информация за Квалифицирани лица (QP) на Притежатели на разрешителни за употреба (ПРУ) относно N-Nitrosamine impurities (Н-нитрозаминни онечиствания) в лекарствени продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,  От 2018год. се заговори за проблем, свързан с наличие на N-Nitrosamine impurities в лекарствени

Искате да поговорим за бизнес?

Посетете нашия сайт >>